Full fotbehandling 850,- 45-60 min
Ekstra 15 min kr 70,- 30 min kr 140,- 15-30 min
Behandling av alle negler kr 650,- til kr 700,- 45 min
Behandling av 1 stk negl 525,- 30 min
Full fotbehandling med 1 stålbøyle 1200,- 60-90 min
Full fotbehandling med 2 stålbøyler 1300,- 60-90 min
Full fotbehandling med 1 spange 1100,- 60-90 min
Full fotbehandling med 2 spanger 1200,- 60-90 min
Behandling av alle negler med 1 stålbøyle kr 650,- til kr 700,- 60-90 min
Behandling av alle negler med 2 stålbøyler kr 650,- til kr 700,- 60-90 min
Behandling av alle negler med 1 spange kr 650,- til kr 700,- 60-90 min
Behandling av alle negler med 2 spanger kr 650,- til kr 700,- 60-90 min
Spange på 1 stk negl kr 650,- til kr 700,- 30 min
Spanger på 2 stk negler kr 650,- til kr 700,- 30-45 min
Stålbøyle på 1 stk negl kr 650,- til kr 700,- 30-45 min
Stålbøyler på 2 stk negler kr 650,- til kr 700,- 45-60 min
Neglprotetikk/ flere negler kr 650,- til kr 700,- 45min
Neglprotetikk med full neglbehandling kr 650,- til kr 700,- 60 min
Neglprotetikk med full fotbehandling 1500,- 90 min
Flere negler i de to sistnevnte beh 100 kr i tillegg. pr. stk
Fjerning av hard hud kr 650 til kr 700,- 45 min
Tornbehandling 1 stk 525,- 30 min
Tornbehandling flere  585,- 30 min
Vorter 250,- 15 min
Tillaging av ortoser gjøres etter individiuell tilpasning
Sopptest 400,-